დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2017-12-08 08:24:54 3.3 10 41.4195/44.0115 თბილისიდან – 56კმ. ქალაქი დმანისი - ჩრდილო-დასავლეთი - 16კმ. სოფელი მამიშლარი. M
2017-12-07 06:20:19 3.2 0 38.88/42.25 აღმ. თურქეთი M
2017-12-07 05:23:13 4.7 10 41.294/48.673 აზერბაიჯანი M
2017-12-05 15:27:06 4.3 10 37.116/47.452 ირანი M
2017-11-22 10:25:44 3 0 41.32/49.68 კასპიის ზღვა M
2017-11-22 03:36:14 3.2 0 39.52/51.34 კასპიის ზღვა M
2017-11-20 13:54:27 3.5 30 41.0506/46.76 აზერბაიჯანი M
2017-11-17 13:27:37 4.9 38 40.2091/47.1866 აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 109კმ. M
2017-11-17 01:59:09 3.2 31 40.028/47.3076 აზერბაიჯანი M
2017-11-16 16:43:42 3.5 35 40.1846/47.1698 აზერბაიჯანი M
2017-11-15 22:02:24 3.4 36 40.116/47.5301 აზერბაიჯანი M
2017-11-15 19:48:02 5.6 31 40.1971/47.1301 აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 107კმ. M
2017-11-12 00:42:34 3.8 0 35.862/47.308 ირანი M
2017-11-10 19:53:17 3.4 28 39.4588/44.5525 ირანი M
2017-11-08 02:24:48 3.3 17 44.0455/44.1621 რუსეთი M
2017-11-07 08:22:20 3.1 10 40.0485/39.7535 თურქეთი M
2017-11-04 22:43:38 3.2 9 41.0261/43.8716 სომხეთი M
2017-11-03 14:05:09 3 6 42.9995/48.152 კასპიის ზღვა M
2017-11-02 23:30:50 3 12 39.832/39.165 თურქეთი M
2017-11-02 20:50:39 3.8 9 39.3335/40.4865 თურქეთი M
2017-10-26 10:24:07 3.7 12 43.3606/41.0498 ქალაქი ახალი ათონი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 33კმ. სოფელი რეშევიე - 13კმ. M
2017-10-20 05:44:42 3.1 20 43.6763/44.3101 რუსეთი M
2017-10-20 01:13:09 3 23 41.2633/41.135 თურქეთი M
2017-10-18 05:13:37 3 14 43.6455/44.2808 რუსეთი M
2017-10-18 04:48:13 3.6 14 43.6271/44.3051 რუსეთი M
2017-10-17 01:59:21 3.6 18 44.3211/41.5143 რუსეთი M
2017-10-15 11:38:09 3.8 30 40.7213/47.1116 აზერბაიჯანი M
2017-10-14 00:12:13 3.5 9 43.9086/44.3415 რუსეთი M
2017-10-04 18:47:05 3.8 10 38.82/43.5 თურქეთი M
2017-10-04 02:36:39 3.8 6 41.34/48.37 აზერბაიჯანი M