დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

ალბერტ ბუზალაძე

პერსონალური მონაცემებიპროფესიული მოღვაწეობაგანათლებატრეინინგებისამუშაო გამოცდილებაპუბლიკაციები / პროექტებიფორუმები / კონფერენციები
სახელი გვარი: ალბერტ ბუზალაძე
სქესი: მამრობითი
ელფოსტა: albert.buzaladze.1@iliauni.edu.ge
მოქალაქეობა: საქართველოს
ქვეყანა: საქართველო
ქალაქი: თბილისი
მისამართი: შ. ნუცუბიძის ქ. 77, 0177, თბილისი, საქართველო
მობილური ტელეფონი: 558246103
ვებგვერდი: ies.iliauni.edu.ge
წოდება/ხარისხი: მაგისტრანტი
სამუშაო ადგილი: დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დეპარტამენტი:
თანამდებობა: უფროსი სპეციალისტი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებასპეციალობახარისხიწლები
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიინფორმატიკამაგისტრანტი2016
ილიასსახელმწიფო უნივერსიტეტიინფორმატიკაბაკალავრი2012-2016
კურსის დასახელებატრეინინგის ჩატარების ადგილი ორგანიზაციაწლები
ტრენინგი ქსელისადმინისტრირების სისტემებსა და პტოგრამებში სეისმოლოგებისთვისმეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში2017
სეისმური საფრთხის შეფასებაბორჯომი,საქართველო. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგისეროვნული ცენტრი, ილიასსახელმწიფო უნივერსიტეტი.2017
დედამიწისქერქისაქტიური დეფორმაციის მოდელირებადედამიწისშემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიასსახელმწიფო უნივერსიტეტი2015
ზამთრისსაერთაშორისო სკოლა -სემინარი, „საქართველოში განახლებადი (ალტერნატიული) ენერგიისწყაროებისგეოფიზიკური შეფასების მეთოდები გეოთერმული ენერგიისმაგალითზე“დედამიწისშემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიასსახელმწიფო უნივერსიტეტი2014
ზაფხულისსაერთაშორისო სკოლა -სემინარი, „ალტერნატიული (განახლებადი)ენერგიის მოპოვებისათვისსაველე კლვევები, ჯავახეთის ზეგანზე გეოთერმული წყაროსშეფასების მაგალითზე“დედამიწისშემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიასსახელმწიფო უნივერსიტეტი2014
ორგანიზაციის დასახელებათანამდებობაწლები
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწისშემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და ეროვნული სეისმური მონიტორინგის ცენტრიუფროსი სპეციალისტი2016-დან