დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა სეისმო საძიებო მეთოდების გამოყენებით  გრუნტის ლოკალური პირობების შეფასება სეისმური საშიშროების დეტალური ანალიზისათვის, გრუნტის ლოკალური აგებულების შესწავლა და მისი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრების განსაზღვრა. ასევე მნიშვნელოვანია სეისმური სადგურებისთვის ძირითადი და თანამედროვე ქანების (30 სიღრმემდე) ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების მნიშვნელობების დადგენა. გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტის ერთ-ერთი ამოცანაა საქართველოს აკვატორიების  გეოფიზიკური კვლევები: შავი ზღვის აკვატორიის შესწავლა, წყალქვეშა კვლევები, საქართველოს ტბების შესწავლა. გამოყენებითი გეოფიზიკის დეპარტამენტი აქტიურადაა ჩართული საინჟინრო გეოლოგიურ კვლევებში გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით. ასევე მნიშვნელოვანია გრუნტის აგებულების კვლევა გეოფიზიკური მეთოდებით ისეთი მნიშვნელოვანი ობიექტებისთვის, როგორიცაა ჰესები, მრავალსართულიანი საცხ. სახლები და სხვა ( იხილეთ პროექტები ) დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სერვისები

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: dimitri.akubardia@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსი
მიმართულებები / დარგები:
  • გეოფიზიკა
ელფოსტა: zurab_javakhishvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: კონსულტანტი
ელფოსტა: teimuraz.matcharashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: ასისტენტ მკვლევარი
ელფოსტა: maia.otinashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: კონსულტანტი
მიმართულებები / დარგები:
  • გამოყენებითი გეოფიზიკა
  • გეოსაინფორმაციო სისტემები
ელფოსტა: gio.tatunashbili.oli@gmail.com
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი/ღამის მორიგე
ელფოსტა: tmanj16@freeuni.edu.ge
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
მიმართულებები / დარგები: