დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

გეოლოგიის დეპარტამენტის საქმიანობას წარმოადგენს გეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური მიმართულებები. კერძოდ გეოლოგიური აგეგმვა და შედეგად სხვადასხვა მასშტაბის რუკების მომზადება. სამუშაოები მოიცავს როგორც საველე კვლევა-ძიებას, ასევე კომპიუტერული-პროგრამულ დამუშავებას. გეოლოგიური დარუკებისთვის გამოიყენება თანამედროვე მეთოდები, ხელსაწყოები და პროგრამები.

საინჟინრო გეოლოგიის განხრით დეპარტამენტს გააჩნია მცირე ზომის საბურღი დანადგარი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია რთულად მისასვლელ ადგილებში ბურღვითი სამუშაოების (კერნის მოპოვებით) ჩატარება,მცირე სიღრმეებზე (30 მ). ასევე პორტაბელური დინამიკური პენეტრომეტრის საშუალებით სწავლობს გრუნტის სიმკვრივეს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სერვისები

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: giorgi.boichenko@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: დეპარტამენტის უფროსი
მიმართულებები / დარგები:
  • გეოტექტონიკა - სტუქტურული გეოლოგია, აქტიური ტექტონიკა
თანამდებობა: მკვლევარი
ელფოსტა: salome.gogoladze@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: სპეციალისტი
ელფოსტა: iskhirtladzei@gmail.com
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი
ელფოსტა: sadradzeguga@gmail.com
თანამდებობა: უმცროსი სპეციალისტი