დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
სეისმური დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია კავკასიის რეგიონის სეიმური საშიშროების შეფასება და შესაბამისი რუკების შედგენა სხვადასხვა პარამეტრებისათვის.დედამიწის ქერქისა და ზედა მანტიის აგებულების შესწავლა მოცულობითი , ზედაპირული და კოდა ტალღების გამოყენებით. გრუნტის რხევის დაცხრომის მოდელებისშესწავლა როგორც მოცულობითი, ასევე სეისმური კოდას ნორმირებული მეთოდის გამოყენებით და შესაბამისად ტექტონიკური რღვევების გავლენის დადგენა ტალღებისდაცხრომის სიდიდეზე. მიწისძვრის მაგნიტუდის შეფასების ერთიანი სკალის შედგენა. კონკრეტული საშუალო და ძლიერი მიწისძვრებისათვის მიწისძვრამდე და შემდგომ პერიოდებში ვარგისიანობისკოეფიციენტის მნიშვნელობის შეფასება და დაძაბულობის კვლევა გუტენბერგ-რიხტერის განაწილებაში შემავალი b პარამეტრის გამოყენებით და ამ შედეგების გამოყენებაძლიერი მიწისძვრის პროგნოზისათვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სერვისები

დეპარტამენტის თანამშრომლები


ელფოსტა: nato_jorjiashvili@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: კონსულტანტი
მიმართულებები / დარგები:
ელფოსტა: ia_shengelia@iliauni.edu.ge
თანამდებობა: კონსულტანტი