დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

მოქალაქეები ხშირად მოგვმართავენ თხოვნით, გავცეთ ცნობა მიწისძვრის ხდომილების შესახებ, რომელსაც შემდგომში წარადგენენ სადაზღვევო კომპანიებში ზარალის ასანაზღაურებლად.

სადაზღვევო აგენტები, ჩვენი ინსტიტუტის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მიწისძვრის ხდომილებას ადასტურებს, ვეჭვობთ, გასცემდნენ სანქციას ზარალის ანაზღაურების თაობაზე.

აღნიშნული არაკეთილსინდისიერი ფაქტების აღმოფხვრის მიზნით, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი დამატებით აღარ გასცემს მსგავსი შინაარსის ცნობას.

ინფორმაცია მიწისძვრის ხდომილების შესახებ არის საჯარო და განთავსებულია ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე (ies.iliauni.edu.ge).