დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნულმა ცენტრმა ინფორმაციის გავრცელების პირველივე დღიდან დაიწყო მაჭავარიანის ქუჩაზე განვითარებული მეწყრული პროცესების მონიტორინგი, რაც მოიცავს სეისმურ, გეოდეზიურ, გეოლოგიურ და გეოფიზიკურ დაკვირვებას. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, ვაქვეყნებთ შუალედურ ანგარიშს.

აქვე მოგახსენებთ, რომ მეწყრული პროცესების მონიტორინგი გრძელდება უწვეტ რეჟიმში.

მაჭავარიანის მეწყრის შუალედური ანგარიში