დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი

მდინარე  წავკისისწყლის ჰიდროლოგიური და ჰიდრავლიკური მოდელირების ტრენინგები პროექტის  “წყალდიდობების შემარბილებელი ღონისძიებების შეფასება ქალაქ თბილისისთვის” ფარგლებში

კომპანია Hydroc და აიპ „გარემო და განვითარება“(ED), გაერთიანებული ერების ინდუსტრიული განვითარების  ორგანიზაციის  (UNIDO) მხარდაჭერით  ახორციელებენ პროექტს “წყალდიდობების შემარბილებელი ღონისძიებების შეფასება ქალაქ თბილისისთვის”.  პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მდინარე წავკისისწყლის ჰიდროლოგიური კვლევადა წყალდიდობის  მოდელის შემუშავება.

2018 წლის 14-25 მაისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტსა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა მდინარე  წავკისისწყლის (ლეღვთახევი) ჰიდროლოგიური და ჰიდრავლიკური მოდელირების ტრენინგების პირველი ნაწილი.

ტრეინინგს უძღვებოდა გერმანული კომპანია Hydroc-ის წარმომადგენელი დოქტორ იენს კისელი და მოიცავდა 70 საკონტაქტო საათს, რის ფარგლებშიც მოხდა ნალექების მონაცემების დამუშავება (მათ შორის რადარული), სტატისტიკური ანალიზი, აუზის ბუნებრივი პარამეტრების შერჩევა და გაწერა და ჰიდროლოგიური მოდელის აგება. ასევე განხორციელდა სხვადასხვა პარამეტრის სენსიტიურობის ანალიზი, მოდელის კალიბრაცია და საბოლოო შედეგის მომზადება ტრეინინგის მეორე ნაწილისთვის.

ტრეინინგში მონაწილეობდნენ: შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, თავდაცვის სამინისტროს სსსტც დელტას, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, თსუ-ის გეოფიზიკის ინსტიტუტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლები.