დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Geophysical and seismic investigation of Acharistskali HPP construction site
Funding: Senson LEPL , LEPL Acharistskali Georgia ; LEPL „Mot MCDonald"
Years: 2011
Geophysical and Seismic survey of the study area in town Kobuleti
Funding: "TUSKI GEOLOGY GROUP"
Years: 2011
Detailed analyses of seismic risk at Vardnilhesi HPP dam area
Funding: Stucky Caucasus
Years: 2012
Geological, Geophysical and Seismic study of Sadmeli HPP
Funding: Energo Pro Georgia
Years: 2012
Geophysical investigation of the pipeline crossing site on river Mtkvari
Funding: " URS Infrastructure and Environment"
Years: 2012
Detailed seismic risk analyses of the area between riv. Mtkvari and Cholokashvili street
Funding: As Georgia
Years: 2012
Detailed seismic hazard analyse of the construction site of 29 Rustaveli ave
Funding: "Dabi Group"
Years: 2012
Archeolgical study of Dolochopi site (Kvareli) using geophysical surveys
Funding: National Agency of Cultural heritage protection
Years: 2012
Geophysical and Seismic study of the landplot located at 6 barbiusi str, Batumi
Funding: LTD Riviera
Years: 2012
Geodetic, geological, geophysical,seismic investigations of the Bakhvistskali HPP construction site. Deep seismic prospecting of the site
Funding: LTD Bakhvi Energy
Years: 2012