დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2019-03-02 04:34:38 3.2 19 41.7268/48.0508 რუსეთი M
2019-02-26 23:14:32 4.3 15 36.0061/53.3851 ირანი M
2019-02-26 02:04:24 3.6 18 38.5296/44.2493 თურქეთი M
2019-02-25 21:18:14 3.3 10 40.5631/42.531 თურქეთი M
2019-02-24 10:36:09 3.1 27 40.6501/48.7635 აზერბაიჯანი M
2019-02-23 10:44:43 3.1 4 42.8061/46.3013 რუსეთი M
2019-02-19 10:59:08 3.4 9 41.2783/43.6235 ჯავახეთი M
2019-02-19 10:43:48 4.2 47 43.3385/35.1325 შავი ზღვა M
2019-02-18 16:31:57 4.1 8 38.56/44.15 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2019-02-15 16:05:54 3.2 12 43.0063/44.5141 რუსეთი M
2019-02-15 13:37:37 3 9 43.0195/44.521 რუსეთი M
2019-02-07 18:02:50 3.3 22 39.8235/41.8151 თურქეთი M
2019-02-06 10:19:47 3.2 3 40.7203/48.6431 აზერბაიჯანი M
2019-02-06 02:25:48 4.2 16 40.538/48.5636 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 22:34:07 3.4 11 40.7575/48.4866 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 22:00:24 3.1 10 40.7238/48.4921 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:39:26 3.4 5 40.7206/48.5228 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:37:25 4.2 14 40.763/48.4826 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:31:35 5.1 13 40.5321/48.5196 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:19:53 4.7 5 40.6315/48.4193 აზერბაიჯანი M
2019-02-04 01:24:44 3.1 6 40.0206/45.9608 აზერბაიჯანი M
2019-02-03 04:30:58 3.6 19 39.9895/46.0488 აზერბაიჯანი M
2019-01-31 14:05:12 3.1 39 40.6446/46.8748 აზერბაიჯანი M
2019-01-25 04:09:54 3.3 18 40.9883/49.96 კასპიის ზღვა (აზერბაიჯანი) M
2019-01-21 13:31:22 3.6 0 40.2886/47.9328 აზერბაიჯანი M
2019-01-21 09:37:38 3 22 40.9195/49.5616 კასპიის ზღვა M
2019-01-20 14:22:34 3.3 5 42.807/46.3115 რუსეთი M
2019-01-20 11:30:34 3.4 5 42.8101/46.2885 რუსეთი M
2019-01-20 10:10:14 3.6 4 42.8005/46.2926 რუსეთი M
2019-01-20 04:29:34 3.2 11 40.4986/48.6391 აზერბაიჯანი M