დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-03-12 22:24:30 3.2 2 38.51/44.41 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-03-11 10:43:08 3.2 2 38.38/44.54 ირანი M
2020-03-10 23:56:19 3.4 11 40.1871/42.6475 თურქეთი M
2020-03-10 23:47:17 4.1 4 40.1613/42.6495 თურქეთი M
2020-03-10 02:53:48 4.3 9 38.4576/44.4543 თურქეთ ირანის საზღვარი M
2020-03-07 23:44:15 3.4 650 39.865/48.796 აზერბაიჯანი M
2020-03-07 23:23:58 3.2 650 40.043/48.85 აზერბაიჯანი M
2020-03-07 00:06:32 3.7 2 38.3991/44.5065 თურქეთ-ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-03-06 14:19:46 4.5 2 38.4915/44.3761 ირან თურქეთის საღვარი M
2020-03-06 13:22:26 3.8 22 41.9188/46.3316 კახეთი M
2020-03-05 12:18:59 3.8 80 40.7/51.68 კასპიის ზღვა M
2020-03-04 17:29:02 3 2 38.34/44.44 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-03-04 17:09:01 3.1 2 38.35/44.44 თურქეთი-ირანის საზღვარი M
2020-03-04 14:40:50 3.2 2 38.36/44.53 ირანი M
2020-03-04 11:33:43 3.9 3 38.2926/44.4525 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-03-04 11:21:47 3.2 13 40.2376/40.9846 თურქეთი M
2020-03-03 00:13:44 3 2 38.4145/44.3993 ირანი M
2020-03-02 23:32:26 3.3 5 38.4188/44.509 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-03-02 14:52:49 3.8 12 38.2316/38.856 თურქეთი M
2020-03-01 04:15:33 3 2 43.2745/46.4385 რუსეთი M
2020-02-29 00:05:45 4 2 38.4661/44.4783 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-28 19:15:12 3.3 11 42.4971/43.5705 რაჭა M
2020-02-26 06:38:08 3.1 25 40.9435/48.3566 კასპიის ზღვა M
2020-02-26 04:26:49 3.4 2 38.398/44.492 თურქეთ-ირანი საზღვ. M
2020-02-25 23:03:35 5 10 38.315/38.7868 თურქეთი M
2020-02-25 22:28:19 4.4 8 38.6245/43.957 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-25 17:09:06 3.3 10 38.93/44.7 თურქეთ-ირანი საზღვარი M
2020-02-25 15:58:21 3.5 12 38.4765/44.4253 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-02-25 14:14:02 4.4 11 38.4511/44.5058 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-25 13:42:33 3.6 13 38.78/44.9978 ირან თურქეთის საზღვარი M