დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-02-29 00:05:45 4 2 38.4661/44.4783 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-28 19:15:12 3.3 8 42.4866/43.558 ქალაქი საჩხერე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ბაჯიხევი - 6კმ. M
2020-02-27 10:17:31 4.5 131 39.6958/51.5103 კასპიის ზღვა M
2020-02-26 07:51:17 4.5 146 41.1295/51.1846 კასპიის ზღვა M
2020-02-26 06:38:09 3.1 25 41.0426/48.3755 აზერბაიჯანი M
2020-02-26 04:26:49 3.4 2 38.398/44.492 თურქეთ-ირანი საზღვ. M
2020-02-25 23:03:35 5 10 38.315/38.7868 თურქეთი M
2020-02-25 22:28:19 4.4 8 38.6245/43.957 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-25 17:09:06 3.3 10 38.93/44.7 თურქეთ-ირანი საზღვარი M
2020-02-25 15:58:21 3.5 12 38.4765/44.4253 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-02-25 14:14:02 4.4 11 38.4511/44.5058 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-25 13:42:33 3.6 13 38.78/44.9978 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-25 12:30:32 3.4 2 38.46/44.51 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-25 09:40:32 3.2 2 38.38/44.49 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-25 00:08:29 3.8 17 38.4508/44.3536 თურქეთ-ირანის საზღვ. M
2020-02-24 23:44:34 4.2 3 38.4538/44.444 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-24 19:37:19 3.2 2 38.37/44.5 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-24 18:13:22 3.2 2 38.45/44.5 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-24 17:05:01 3.7 13 38.4123/44.4143 თურქეთ ირანის საზღვარი M
2020-02-24 16:02:38 3.3 2 38.42/44.49 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-24 15:05:36 4 10 38.376/44.4306 ირან თურქეთის საზღვარი M
2020-02-24 08:53:08 3.9 3 38.458/44.5103 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2020-02-24 02:41:41 3.2 0 38.24/44.44 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-24 01:25:25 3.2 0 38.4/44.48 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-24 00:51:13 3.1 0 38.47/44.51 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-23 23:11:59 3 0 38.42/44.5 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-23 23:00:53 3 0 38.45/44.42 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-23 22:37:07 3.3 0 38.5/44.3 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-23 22:17:53 3 0 38.29/44.51 თურქეთ ირანის სასაზღვრო ზოლი M
2020-02-23 20:58:05 3.4 6 38.34/44.45 თურქეთ-ირანის სასაზღვრო ზოლი M