დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-06-29 15:23:58 3.7 30 41.2236/48.4618 აზერბაიჯანი M
2020-06-27 02:39:03 3.4 12 41.3971/44.028 თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 13კმ. სოფელი მამიშლარი - 1კმ. M
2020-06-25 10:03:25 5.2 10 38.54/44 თურქეთ-ირაბის საზღვარი M
2020-06-25 04:06:32 3.1 8 41.1435/44.0033 სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 2კმ. M
2020-06-23 19:06:11 3.4 14 40.0573/48.0521 აზერბაიჯანი M
2020-06-21 21:14:18 3.2 3 39.922/43.235 თურქეთი M
2020-06-21 19:31:19 3.3 2 40.0458/42.9778 თურქეთი M
2020-06-21 19:17:56 3.8 7 40.0435/43.0258 თურქეთი M
2020-06-21 18:55:18 3.1 1 40.0505/42.9838 თურქეთი M
2020-06-21 16:14:26 3.4 12 40.0401/42.957 თურქეთი M
2020-06-21 15:11:16 3.3 16 40.0218/42.9296 თურქეთი M
2020-06-18 19:11:58 3 24 40.9805/40.6931 თურქეთი M
2020-06-16 23:55:17 3.3 0 39.38/40.72 თურქეთი M
2020-06-16 12:57:09 4.5 0 39.35/40.67 თურქეთი M
2020-06-15 21:10:50 3.2 0 39.35/40.72 თურქეთი M
2020-06-15 16:52:07 4.2 0 39.38/40.64 თურქეთი M
2020-06-15 16:29:14 3.1 0 39.298/40.559 თურქეთი M
2020-06-15 13:35:12 3.6 0 39.36/40.65 თურქეთი M
2020-06-15 08:47:25 3.2 31 41.0428/46.4293 აზერბაიჯანი M
2020-06-15 07:37:13 3.1 7 39.38/40.71 თურქეთი M
2020-06-15 07:33:08 3.8 7 39.37/40.77 თურქეთი M
2020-06-15 07:15:08 3.7 2 39.33/40.69 თურქეთი M
2020-06-15 05:30:34 3.5 2 39.39/40.71 თურქეთი M
2020-06-14 22:41:07 4 2 39.36/40.64 თურქეთი M
2020-06-14 21:18:29 3.8 2 39.38/40.69 თურქეთი M
2020-06-14 21:06:52 3.1 1 39.37/40.68 თურქეთი M
2020-06-14 18:54:40 3.7 2 39.38/40.68 თურქეთი M
2020-06-14 17:00:14 3.6 2 39.38/40.72 თურქეთი M
2020-06-14 16:32:52 3.5 2 39.39/40.66 თურქეთი M
2020-06-14 15:59:06 3.7 2 39.39/40.71 თურქეთი M