დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2020-12-13 12:08:27 3.3 16 43.0273/45.4831 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 44კმ. M
2020-12-13 11:34:18 4.6 14 43.0126/45.4895 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 43კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-12-13 09:15:45 3.2 11 43.0798/45.4663 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 48კმ. M
2020-12-12 23:50:20 4.2 14 43.0698/45.5158 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 49კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-12-12 21:34:08 3 5 43.1141/45.5326 რუსეთი M
2020-12-12 21:29:48 5 11 43.1455/45.4336 რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 50კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-12-10 18:53:57 3.1 14 41.7366/43.27 ქალაქი ბორჯომი - სამხრეთ-დასავლეთი - 12კმ. სოფელი დგვარი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-12-05 17:33:22 3 10 41.394/44.0211 თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 14კმ. სოფელი მამიშლარი - 1კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-12-03 22:03:21 3.8 30 43.3831/45.2073 რუსეთი M
2020-11-30 15:09:52 3.2 10 41.3698/43.9501 თბილისიდან – 64კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 19კმ. სოფელი მამიშლარი - 7კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-11-23 10:14:13 3.1 102 43.4588/45.372 რუსეთი M
2020-11-12 16:21:19 3.3 8 42.4805/46.6743 რუსეთი M
2020-11-04 19:57:04 3.6 11 42.4618/43.4766 ქალაქი ონი - სამხრეთი - 11კმ. სოფელი ხარისთვალი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-11-04 17:09:58 3.8 14 42.47/43.4775 ქალაქი ონი - სამხრეთი - 10კმ. სოფელი ბაჯიხევი - 3კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-11-04 14:05:00 3.5 12 42.4505/43.4688 ქალაქი საჩხერე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ხარისთვალი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-11-04 14:04:23 3.6 7 42.4535/43.4908 ქალაქი ონი - სამხრეთი - 11კმ. სოფელი ბაჯიხევი - 4კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-10-27 14:59:44 3.2 11 43.6268/40.3305 რუსეთი M
2020-10-24 19:00:49 3.1 11 43.5255/40.824 რუსეთი M
2020-10-24 14:47:55 3.2 13 41.2846/44.2423 თბილისიდან – 49კმ. ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 4კმ. სოფელი მამიშლო. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-10-21 08:03:13 3.3 11 41.4398/44.0595 თბილისიდან – 51კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთი - 14კმ. სოფელი უსეინქენდი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-10-19 12:07:08 3.1 82 43.1815/46.2463 რუსეთი M
2020-10-16 15:20:16 3.3 18 41.4781/44.4398 თბილისიდან – 23კმ. ქალაქი თეთრიწყარო - სამხრეთ-დასავლეთი - 3კმ. სოფელი ქვემო ახალშენი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-10-05 19:10:31 3.3 10 41.1958/44.0321 ქალაქი დმანისი - სამხრეთ-დასავლეთი - 19კმ. სოფელი ირგანჩაი - 8კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-10-02 21:30:17 3.1 15 41.8506/46.2593 ქალაქი ლაგოდეხი - ჩრდილოეთი - 5კმ. სოფელი ხიზაბავრა - 5კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-09-26 23:30:09 3.3 11 43.1818/46.1273 რუსეთი M
2020-09-22 22:01:08 3.3 10 41.0421/43.9038 სომხეთი M
2020-09-22 08:35:44 3.5 12 41.8613/46.2703 ქალაქი ლაგოდეხი - ჩრდილოეთი - 1კმ. სოფელი ხიზაბავრა - 2კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-09-15 14:51:20 3.5 11 42.4956/45.8505 რუსეთი M
2020-09-04 03:44:31 3.1 14 42.5171/43.48 ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 5კმ. სოფელი ბაჯიხევი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2020-08-30 18:07:48 3.4 11 41.0381/43.892 სომხეთი M