დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2019-05-21 12:06:56 3.6 5 43.253/41.2763 ქალაქი სოხუმი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 31კმ. სოფელი აბლუხვარა - 15კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-05-17 12:34:49 3.3 10 41.4728/43.9388 თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 15კმ. სოფელი ფარავანი - 6კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-05-16 11:08:42 3.7 9 41.4743/43.9433 თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 15კმ. სოფელი ფარავანი - 7კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-05-14 14:39:43 3.1 11 43.3631/44.4158 რუსეთი M
2019-05-08 03:58:28 3 44 42.6416/45.8903 რუსეთი M
2019-04-18 01:12:07 3.2 139 43.4843/45.4836 რუსეთი M
2019-04-12 11:52:03 3 3 43.0078/45.1921 რუსეთი M
2019-04-07 23:03:25 3.1 12 41.5018/43.3853 დაბა ასპინძა - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ვარევანი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-04-07 17:37:09 3.9 13 42.5688/43.4293 ქალაქი ონი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-04-07 08:27:26 4.7 35 41.2631/46.5263 ქალაქი დედოფლისწყარო - აღმოსავლეთი - 40კმ. სოფელი საბათლო - 5კმ. M
2019-04-02 07:30:30 3.5 5 42.5416/43.4836 ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 2კმ. სოფელი სორგითი. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-04-01 17:34:25 3.8 18 42.0986/45.883 ქალაქი ყვარელი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 14კმ. სოფელი შილდა - 16კმ. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-03-28 22:32:59 3.1 17 42.9688/45.9646 რუსეთი M
2019-03-06 23:53:42 3 17 43.1985/46.2328 რუსეთი M
2019-03-06 23:20:56 3.6 12 43.2105/46.188 რუსეთი M
2019-03-04 20:21:43 4 11 41.7595/42.0558 ქალაქი ოზურგეთი - სამხრეთი - 14კმ. სოფელი ხინო - 4კმ. M