დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Array ( )
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2019-03-24 20:37:47 3.4 247 44.483/43.94 რუსეთი M
2019-03-24 05:05:43 3.7 234 38.367/44.979 ირანი M
2019-03-23 00:21:28 3.9 213 40.842/37.48 თურქეთი M
2019-03-21 15:42:59 4.3 10 40.68/52.03 კასპიის ზღვა (თურქმენეთი) M
2019-03-16 04:34:15 3.8 11 40.6078/48.0936 აზერბაიჯანი M
2019-03-06 23:53:41 3 7 43.1926/46.1746 რუსეთი M
2019-03-06 23:20:56 3.6 16 43.2401/46.1591 რუსეთი M
2019-03-04 20:21:42 4 12 41.7665/42.0528 ქალაქი ოზურგეთი - სამხრეთი - 14კმ. სოფელი ხინო - 4კმ. M
2019-03-02 16:45:04 3.6 10 40.3738/37.3613 თურქეთი M
2019-03-02 04:34:38 3.2 16 41.7353/48.0345 რუსეთი M
2019-02-26 23:14:32 4.3 15 36.0061/53.3851 ირანი M
2019-02-26 02:04:24 3.6 18 38.5296/44.2493 თურქეთი M
2019-02-25 21:18:14 3.3 10 40.5631/42.531 თურქეთი M
2019-02-23 10:44:44 3.1 18 42.7815/46.2255 რუსეთი M
2019-02-19 10:59:08 3.4 10 41.2788/43.6236 ჯავახეთი M
2019-02-19 10:43:48 4.2 47 43.3385/35.1325 შავი ზღვა M
2019-02-18 16:31:57 4.1 8 38.56/44.15 თურქეთ-ირანის საზღვარი M
2019-02-15 16:05:53 3.2 7 43.0313/44.5276 რუსეთი M
2019-02-15 13:37:37 3 7 43.0366/44.5283 რუსეთი M
2019-02-07 18:02:50 3.3 22 39.8235/41.8151 თურქეთი M
2019-02-06 02:25:51 4.2 19 40.7765/48.4931 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 22:34:07 3.4 12 40.7613/48.4841 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:37:25 4.2 13 40.761/48.4868 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:31:38 5 18 40.766/48.484 აზერბაიჯანი M
2019-02-05 19:19:55 4.7 19 40.76/48.48 აზერბაიჯანი M
2019-02-04 01:24:45 3.1 36 39.9111/46.2101 აზერბაიჯანი M
2019-02-03 04:30:57 3.6 36 39.9021/46.2255 აზერბაიჯანი M
2019-01-31 14:05:13 3.1 39 40.6393/46.8488 აზერბაიჯანი M
2019-01-21 13:31:22 3.6 0 40.2886/47.9328 აზერბაიჯანი M
2019-01-20 14:22:35 3.3 3 42.8085/46.1975 რუსეთი M