დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
დრო(UTC) მაგნიტუდა(ml) სიღრმე(კმ) გან/გრძ(გრადუსი) რეგიონი M/A
2019-03-06 23:20:56 3.6 12 43.2105/46.188 რუსეთი M
2019-03-04 20:21:43 4 11 41.7595/42.0558 ქალაქი ოზურგეთი - სამხრეთი - 14კმ. სოფელი ხინო - 4კმ. M
2019-02-23 10:44:43 3.1 4 42.8061/46.3013 რუსეთი M
2019-02-19 10:59:08 3.4 9 41.2783/43.6235 ქალაქი ნინოწმინდა. გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი M
2019-02-15 16:05:54 3.2 12 43.0063/44.5141 რუსეთი M
2019-02-15 13:37:37 3 9 43.0195/44.521 რუსეთი M
2019-01-20 14:22:34 3.3 5 42.807/46.3115 რუსეთი M
2019-01-20 11:30:34 3.4 5 42.8101/46.2885 რუსეთი M
2019-01-20 10:10:14 3.6 4 42.8005/46.2926 რუსეთი M
2019-01-18 21:52:12 3.2 5 42.77/46.3178 რუსეთი M