დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ბაკურიანში კოხტას საბაგირო გზის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ახალი მიტარბი
წლები: 2015
სადმელი ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი (სადმელი)
წლები: 2015
სეისმური კოდას დაცხრომისა და ლოკალური მაგნიტუდის შესწავლა საქართველოში
დაფინანსების წყარო: რუსთაველი ეროვნული ფონდი
წლები: 2016-2019
ხელმძღვანელი: ია შენგელია
GIZ-ის საოფისე შენობების სეისმოლოგიური კვლევა
დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება, GIZ-ის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
წლები: 2016
თბილისში, ნ. ჩხეიძის # 38 . გეოფიზიკური კვლევის მეთოდები შენობის გრუნტის ადგილობრივი სტრუქტურის შესწავლა და არსებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ანალიზი
დაფინანსების წყარო: შპს. "ბეთბი"
წლები: 2016
ქ.თბილისში ნ.ჩხეიძის # 38 მიმდებარე ტერიტორიაზე რადარით - კოლექტორების, კანალიზაციის და სხვა მილების დაძიება
დაფინანსების წყარო: შპს „ბეთბი“
წლები: 2016
ხელედულა-3 ჰესის გეოფიზიკური პროფილირება და გრუნტის სეისმური საფრთხის შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „პლატო ჯეოტექნიკი“
წლები: 2016
ქ.თბილისში ასაშენებელი სახლისათვის გრუნტში (30მ სიღრმემდე) განივი ტალღის საშუალო სიჩქარის დათვლა და სეისმური საფრთხის შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „ახალი თბილისი“
წლები: 2016
საკაბელო ხაზის ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა
დაფინანსების წყარო: სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა
წლები: 2016
გორში 35კვ. საკაბელო ხაზის ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევა.
დაფინანსების წყარო: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა"
წლები: 2016