დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: ქეთევან თოფურიძე
წლები: 2019
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: ელგუჯა კახობერაშვილი
წლები: 2019
მიწის ნაკვეთის დაკვალვის მომსახურება
დაფინანსების წყარო: ივანე სუხიშვილი
წლები: 2019
ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის N31-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით.
დაფინანსების წყარო: შპს ""დომუსი
წლები: 2019
ქ. თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით.
დაფინანსების წყარო: შპს “Mega Construction”
წლები: 2019
ქ. თბილისში მ.გელოვანის #27 მიმდებარე ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდით.
დაფინანსების წყარო: შპს “M2 park”
წლები: 2019
ქ. თბილისში, ერეკლე ll-ის მოედნის N3-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე სასტუმროს სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდით.
დაფინანსების წყარო: Hotel Kartu
წლები: 2019
ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე მშენებარე ჰესის მიმდებარე ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდით.
დაფინანსების წყარო: შპს „თბილისი HPP“
წლები: 2020