დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
იზოტოპური მეთოდების გამოყენება წყლის რესურსების შეფასებისათვის საქართველოში
დაფინანსების წყარო: IAEA (საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო)
წლები: 2007-2009
ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი
სწრაფი რეაგირება დიდ მიწისძვრებზე კავკასიაში
დაფინანსების წყარო: NATO
წლები: 2008-2011
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
საქართველოს სეისმური საფრთხის და რისკის შეფასება - თანამედროვე მიდგომა
დაფინანსების წყარო: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2008-2009
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
სეისმო-ტექტონიკური მოდელის აგება თბილისის რეგიონისთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2009-2012
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევა სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდების გამოყენებით - კომპლექსური მიდგომა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2010-2012
ხელმძღვანელი: ი. ამანათაშვილი
ქუთაისში პარლამენტის შენობის საპროექტო ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს ” ტუოვი”
წლები: 2010
ქუთაისში პარლამენტის შენობის საპროექტო ტერიტორიის სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ქუთაისის მერია
წლები: 2010
თბილისის აეროპორტის ტერიტორიის გეოფიზიკური და გეოლოგიური კვლევა
დაფინანსების წყარო: აეროპორტი
წლები: 2010
მეტალოგენეზისის პროცესები კოლიზიურ ოროგენებში
დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო გეოლოგიური კავშირი
წლები: 2011-2015
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
ტიბერტ–ჰიმალაების და კავკასია–ირანის კოლიზიური ოროგენული სისტემები
დაფინანსების წყარო: აბრეშუმის გზა
წლები: 2011-2016
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე