დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
აჭარის წყალზე მშენებარე ჰესის ტერიტორიის გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "სენსონი", აჭარისწყალი ჯორჯია, შპს "მოთ მაკდონალდ"
წლები: 2011
გმირთა მოედნის საპროექტო უბანზე გეოფიზიკურ-გეოლოგიური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "კავტრანსპროექტი"
წლები: 2011
ამინდისა და კლიმატის ექსტრემალური მოვლენების სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსივობა საქართველოში: წარსული, აწმყო და მომავლის სცენარები
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2012-2015
ხელმძღვანელი: ნ. მესხიძე
კავკასიაში პოტენციური სეისმური კერების გამოვლენა მონაცემთა ვირტუალური-რეალობაში ანალიზის გამოყენებით და საქართველოში გეო-მეცნიერებებში კიბერ-ტექნოლოგიების დანერგვა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2012-2014
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
ვარდნილჰესის კაშხლის უბანზე სეიმური რისკის დეტალური ანალიზი
დაფინანსების წყარო: "შტუკი კავკასია"
წლები: 2012
სადმელი ჰესის გეოლოგიური , გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: " ენერგო-პრო ჯორჯია"
წლები: 2012
მდინარე მტკვარზე მილსადენის ღია კვეთის აღმოსავლეთ უბანზე გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: "URS ინფრასტრუქტურა და გარემო"
წლები: 2012
მდინარე მტკვრის ხიდის საპროექტო ტერიტორიის სესმური რისკის ანალიზი
დაფინანსების წყარო: "პენგვა ენჯინიერინგ კონსულტანს"
წლები: 2012
ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებული ტერიტორიის სესმური რისკის დეტალური ანალიზი
დაფინანსების წყარო: "ას ჯორჯია"
წლები: 2012
რუსთაველის გამზირი #29 სამშენებლო მოედნის უბანზე სეისმური საშიშროების დეტალური ანალიზი
დაფინანსების წყარო: "დაბი გრუპ"
წლები: 2012