დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ბაკურიანსა და გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის წყლის ხელოვნური რეზერვუარების საპროექტო ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: მთის კურორტების განვითარების კომპანია
წლები: 2014
ალპანა ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი
წლები: მიმდინარე
თბილისში კარტოზიას 10-ში მშენებარე კომპლექსის ტერიტორიაზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: მ2
წლები: 2015
დოლრა ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: დოლრა ენერჯი
წლები: მიმდინარე
ბაკურიანში კოხტას საბაგირო გზის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ახალი მიტარბი
წლები: 2015
სადმელი ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი (სადმელი)
წლები: მიმდინარე
კავკასიის აქტიური გეოდინამიკა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2015-2016
მონაწილე ორგანიზაციები:
  • დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია
  • გეოლოგიის ინსტიტუტი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
სეისმური საშიშროების შეფასება კავკაკასიაში
დაფინანსების წყარო: რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2016
ციფრული სეისმური ქსელის შექმნა თბილისის ტერიტორიისთვის
დაფინანსების წყარო: GRDF GEG3334-TB
წლები: 2005-2006
კავკასიის სეისმური საინფორმაციო ქსელი სეისმური საფრთხისა და რისკის შეფასებისთვის
დაფინანსების წყარო: ISTS A-651
წლები: 2002-2005