დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ცდომილებები ტელესეისმურ მიწისძვრათა ლოკაციაში: გავლენა ზარალის შეფასება რეალურ დროში
გამომცემლობა: Bulletin of the Seismological Society of America
წელი: 2011
ავტორები: მ. ვისი, მ. ელაშვილი, ზ. ჯავახიშვილი, ნ. ჯორჯიაშვილი
საქართველოს ტერიტორიისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასი
გამომცემლობა: Favorite print
წელი: 2012
ავტორები: კ.ვ. ვესტენი, მ. ელაშვილი, და სხვ.
ღრმაკერიანი მიწისძვრები ჩრდილოეთ კავკასიაში - დასტური სუბდუქციისა დასავლეთ აზიის რეგიონში
გამომცემლობა: Bulletin of the Seismological Society of America
წელი: 2012
ავტორები: რ.ჯ. მელორსი, ჯ. ჯეკსონი, ს. მაერსი, რ. გოკი, თ. გოდოლაძე, გ. იეტირმიშლი, ნ. ტურკელი
Pg ფაზის დაცხრომის ტომოგრაფია შუა აღმოსავლეთის ტერიტორიისთვის
გამომცემლობა: Bulletin of the Seismological Society of America
წელი: 2011
ავტორები: ე. სანდოვალი, ე. ზორი, ს. საკინი, რ. მოჰამადი, რ. გოკი, რ. მელორსი, თ. გოდოლაძე, ნ. ტურკელი
ანატოლია-კავკასია-კასპიის რეგიონის ლითოსფერული სიჩქარული სტრუქტურა
გამომცემლობა: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH
წელი: 2011
ავტორები: რ. გოკი, რ.ჯ. მელორსი, ე. სანდოვალი, თ. გოდოლაძე, ზ. ჯავახიშვილი, უ. ტეომანი
ჯავახეთის რეგიონის სეისმურობის მცირე სტატისტიკური ანალიზი
გამომცემლობა: Computers & Geosciences
წელი: 2011
ავტორები: თ. მაჭარაშვილი, თ. ჭელიძე, ზ. ჯავახიშვილი, ნ. ჯორჯიაშვილი, უ. ფრაპალეო
დაცხრომის მოდელები და კავკასიის რეგიონის სეისმური საშიშროების შეფასების განვითარება
გამომცემლობა: Ext.Abst. of JLG95
წელი: 2009
ავტორები: ნ. ჯორჯიაშვილი, მ. ელაშვილი
Late Pleistocene river migrations in response to thrust belt advance and sediment-flux steering — The Kura River (southern Caucasus)
გამომცემლობა: Geomorphology
წელი: 2016
ავტორები: Hans von Suchodoletza, Andreas Gärtnerb, Silvan Hothc, Josefine Umlauftd, Lasha Sukhishvili, Dominik Faustf