დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Geophysical and Seismic investigations of Kokhta cable car in Bakuriani
Funding: Akhali Mitarbi
Years: 2015
Geophysical, Geological and Seismic investigations of Sadmeli HPP construction site
Funding: Hidro Dizayn
Years: 2015