დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
1 წელი გავიდა 2015 წლის 13 ივნისის კომპლექსური ბუნებრივი კატასტროფით გამოწვეული ტრაგიკული მოვლენებიდან. 2015 წლის 13 ივნისის ღამეს ვერეს ხეობაში, ახალდაბასთან, ჩამოწვა მეწყერი, რომელმაც წყალდიდობით და მოგვიანებით, წყალმოვარდნით ადიდებულ მდინარე ვერეში ჩამოაყალიბა ღვარცოფი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი აქტიურად იყო ჩართული ახალდაბის მეწყრის მულტიდისციპლინურ კვლევაში. ჩვენ ვეცადეთ, გეოფიზიკური, გეოლოგიური და გეოდეზიური მეთოდებით შეგვეფასებინა მეწყრის […]
2016 წლის 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით დაბა ყაზბეგში გაიმართა კონფერენცია „ალბათური სეისმური საშიშროებების შეფასება კავკასიის რეგიონში“, ლოურენს ლივერმოლის ნაციონალური ლაბორატორიის მხარდაჭერით. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერები (აზერბაიჯანი, ამერიკა, თურქეთი, სომხეთი).
 დევისის უნივერსიტეტის (კალიფორნია, აშშ) გეოლოგებთან ერთად მიმდინარე კვლევის მიზანია საქართველოში აქტიური ტექტონიკური რღვევების თანამედროვე მეთოდოლოგიით შესწავლა. ამ ეტაპზე შევისწავლით ამიერკავკასიის მთათაშუა არისა და კავკასიონის ნაოჭა სისტემის შეხების ზონას, კერძოდ, ქართლის მოლასური ქვეზონის ჩრდილო მონაკვეთზე პალეოსეისმოლოგიური მეთოდოლოგიით ვიკვლევთ აქამდე შეუსწავლელ რღვევას. პალეოსეისმოლოგიური კვლევა გულისხმობს ხელოვნურად შექმნილ ჭრილში (თხრილში) სტრუქტურულად და ლითოლოგიურად განსხვავებული უბნების ინტერპრეტაციას, მათი გრაფიკულ მოდელის […]
სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და ლოურენს ლივერმოლის ეროვნული ლაბორატორიის ერთობლივი პროექტის („კავკასიაში ალბათური სეისმური საშიშროების შეფასება“) ფარგლებში 2016 წლის 11-15 თებერვალს გაიმართა ვორქშოფი დედოფლისწყაროში.
 საქართველოს ნაციონალური სეისმური ქსელის თითოეული სეისმური სადგური ახლა უკვე ორსიმბარათიანი ინტერნეტ-როუტერითაა აღჭურვილი. ინტერნეტ ტრაფიკს ერთდროულად ორი სხვადასხვა მობილური ოპერატორი გვაწვდის. ერთი ინტერნეტ ოპერატორის გათიშვის შემთხვევაში, მეორე სიმბარათი ავტომატურად ირთვება, რაც სეისმური მონაცემების პირდაპირ რეჟიმში უწყვეტი გადმოცემის ხარისხს ზრდის.
 დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტისა და სეისმური და გეოფიზიკური ქსელის სამსახურის თანამშრომლები 2015 წლის  9-14 დეკემბერს, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიის ინსტიტუტის თხოვნით, პროფესიული გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სომხეთში იმყოფებოდნენ. ვიზიტის ფარგლებში განხორციელდა სომხეთის გეოლოგიური ინსტიტუტის ქსელისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სამსახურის  თანამშრომლების პრაქტიკული სწავლება. სეისმური სადგურის მონაცემების პირდაპირი გადაცემის რეჟიმში ჩასართავად ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, სომხეთს დროებით […]
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტმა აშშ-ს ნაციონალური სამეცნიერო ფონდის (NSF) პროექტ „კავკასიის აქტიური გეოდინამიკის“ ფარგლებში გამართა კონფერენცია თემაზე „ქერქის დეფორმაციის მოდელირება“. კონფერენცია გაიმართა აბასთუმანში 2015 წლის 27  აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერები (აშშ, თურქეთი, ტაივანი).
 დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და კალიფორნიის უნივერსიტეტის დეივისის კამპუსის ერთობლივი პროექტის საფუძველზე, რომელიც მიზნად ისახავს თანამედროვე შეხედულებებით და მეთოდიკით კავკასიის რეგიონალურ გეოლოგიურ და გეოტექტონიკურ შესწავლას, განხორციელდა გეოლოგიური საველე კვლევითი ექსპედიცია. საველე კვლევითი სამუშაოები მიმდინარეობდა ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით (ზემო სვანეთი, სამეგრელო, კახეთი, ყაზბეგი, არაგვის ხეობა), რომელიც ითვალისწინებდა ძირითად სტრუქტურულ გეოლოგიურ კვლევებს,  ქანებისა და ნიადაგის […]
  ილიაუნის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის მეცნიერებმა განახორციელეს სოფელ ახალდაბში 2015 წლის 13-14 ივნისის ღამეს ჩამოწოლილი მეწყრის მულტიდისციპლინური კვლევა. ექსპედიციაში მონაწილეობდა ინსტიტუტის ოთხი დეპარტამენტი – გეოლოგიის, გეოდეზია–გრავიმეტრიის, გეოგრაფიის და გამოყენებითი გეოფიზიკის. ექსპედიციის მიზანს წამოადგენდა: მეწყრული სხეულის და გეოლოგიური სტრუქტურების აგეგმვა; გრუნტის და ქანის მდგომარეობის განსაზღვრა; და საბოლოოდ, მეწყრის მოწყვეტის სცენარის აღდგენა. კვლევა განხორციელდა შემდეგი მიმართულებებით: […]