დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
Code: GK01
Location: Guguti
Open date: 2009-05-22 00:00:00
Close date: ---
Latitude: 41.22
Longitude: 44.32
Elevation: 1496m.
Type: Campaign