დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრავიტაციული ანომალიების კვლევა საქართველოში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
ალტერნატიული (განახლებადი) ენერგიის რესურსების შეფასება, ჯავახეთის გეოთერმული რესურსების კვლევა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
გეოფიზიკური მიდგომა და განახლებადი ენერგიის რესურსების შეფასების მეთოდები გეოთერმული ენერგიის კვლევის პროცესში
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
ფოტოგრავიმეტრიული მოდელირება და 3D ვირტუალური რეალობის გამოყენება ნეოტექტონიკური კვლევისთვის (კვერნაკის ქედის მაგალითზე)
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2014
ხელმძღვანელი: ლ. სუხიშვილი
მულტიფუნქციურ მონაცემთა შეკრებისა და დამუშავების სისტემა გარემოს კომპლექსური დაკვირვებისთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
მეტალოგენეზისის პროცესები კოლიზიურ ოროგენებში IGCP#587
დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო გეოლოგიური კავშირი
წლები: 2011-2015
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუაზღვამდე გარემოს ცვლილება და ადამიანის რექციები მეოთხეულ პერიოდში (IGCP#610)
დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო გეოლოგიური კავშირი
წლები: 2013-2017
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
ტიბერტ–ჰიმალაების და კავკასია–ირანის კოლიზიური ოროგენული სისტემები
დაფინანსების წყარო: აბრეშუმის გზა
წლები: 2011-2016
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
ამინდისა და კლიმატის ექსტრემალური მოვლენების სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსივობა საქართველოში: წარსული, აწმყო და მომავლის სცენარები
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2012-2015
ხელმძღვანელი: ნ. მესხიძე
მომავლის კლიმატის ცვლილების შეფასება საქართველოსთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2014
ხელმძღვანელი: დ. მიქავა