დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
იზოტოპური მეთოდების გამოყენება წყლის რესურსების შეფასებისათვის საქართველოში
დაფინანსების წყარო: IAEA (საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო)
წლები: 2007-2009
ხელმძღვანელი: თ. მაჭარაშვილი
სწრაფი რეაგირება დიდ მიწისძვრებზე კავკასიაში
დაფინანსების წყარო: NATO
წლები: 2008-2011
ხელმძღვანელი: ზ. ჯავახიშვილი
საქართველოს სეისმური საფრთხის და რისკის შეფასება - თანამედროვე მიდგომა
დაფინანსების წყარო: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2008-2009
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი
სეისმო-ტექტონიკური მოდელის აგება თბილისის რეგიონისთვის
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2009-2012
ხელმძღვანელი: თ. გოდოლაძე
კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევა სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდების გამოყენებით - კომპლექსური მიდგომა
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2010-2012
ხელმძღვანელი: ი. ამანათაშვილი
მეტალოგენეზისის პროცესები კოლიზიურ ოროგენებში
დაფინანსების წყარო: საერთაშორისო გეოლოგიური კავშირი
წლები: 2011-2015
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
ტიბერტ–ჰიმალაების და კავკასია–ირანის კოლიზიური ოროგენული სისტემები
დაფინანსების წყარო: აბრეშუმის გზა
წლები: 2011-2016
ხელმძღვანელი: ა. ოქროსცვარიძე
ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის
დაფინანსების წყარო: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
წლები: 2011-2012
ამინდისა და კლიმატის ექსტრემალური მოვლენების სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსივობა საქართველოში: წარსული, აწმყო და მომავლის სცენარები
დაფინანსების წყარო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2012-2015
ხელმძღვანელი: ნ. მესხიძე
კავკასიაში პოტენციური სეისმური კერების გამოვლენა მონაცემთა ვირტუალური-რეალობაში ანალიზის გამოყენებით და საქართველოში გეო-მეცნიერებებში კიბერ-ტექნოლოგიების დანერგვა
დაფინანსების წყარო: PEER/USAID
წლები: 2012-2014
ხელმძღვანელი: მ. ელაშვილი