დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
სეისმური საშიშროების შეფასება კავკაკასიაში
დაფინანსების წყარო: რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წლები: 2013-2016
ციფრული სეისმური ქსელის შექმნა თბილისის ტერიტორიისთვის
დაფინანსების წყარო: GRDF GEG3334-TB
წლები: 2005-2006
კავკასიის სეისმური საინფორმაციო ქსელი სეისმური საფრთხისა და რისკის შეფასებისთვის
დაფინანსების წყარო: ISTS A-651
წლები: 2002-2005