დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ქ. თბილისში, ერეკლე ll-ის მოედნის N3-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე სასტუმროს სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდით.
დაფინანსების წყარო: Hotel Kartu
წლები: 2019
ქ. თბილისში მდ. მტკვარზე მშენებარე ჰესის მიმდებარე ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდით.
დაფინანსების წყარო: შპს „თბილისი HPP“
წლები: 2020