დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
თეთნულდის საბაგირო გზების და გარკვეული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის საძირკვლების გეოტექნიკური მონიტორინგი
დაფინანსების წყარო: შპს "მარიალი"
წლები: 2014
ბაკურიანსა და გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის წყლის ხელოვნური რეზერვუარების საპროექტო ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: მთის კურორტების განვითარების კომპანია
წლები: 2014
ალპანა ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი
წლები: 2014
სამთო-სათხილამურო კურორტ თეთნულდზე T7-ი საბაგირო გზის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს. „გეოგრაფიკი“
წლები: 2015
ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მე-10 კმ-ზე არსებული კომერციული ცენტრის "პლაცის ფილის" გეორადარით კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ინტექი“
წლები: 2015
ქ.თბილისში ყაზბეგის გამზირი #15 მდებარე მიწის ნაკვეთის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს "მ2"
წლები: 2015
გეოფიზიკური კვლევისა და სეისმური საშიშრობის კვლევის შეფასების მომსახურება ქ. ყვარელი კუდიგორის ქ #3 (ყვარელის იუსტიციის სახლის ტერიტორია)
დაფინანსების წყარო: სსიპ იუსტიციის სახლი
წლები: 2015
ქ. ჭიათურაში 4 საბაგიზრო გზის სამშენებლო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ინფრასტუქტტურის განვითარების კომპანია“
წლები: 2015
ბორჯომის რაიონში, დაბა ბაკურიანში კოხტაზე ასასვლელი საბაგირო გზის საპროექტო ტერიტორიაზე საჭირო გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ახალი მიტარბი“
წლები: 2015
ბორჯომის რაიონში, დაბა ბაკურიანში კოხტაზე ასასვლელი საბაგირო გზის ტერიტორიაზე საჭირო გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ახალი მიტარბი“
წლები: 2015