დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ბაკურიანსა და გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის წყლის ხელოვნური რეზერვუარების საპროექტო ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: მთის კურორტების განვითარების კომპანია
წლები: 2014
ალპანა ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი
წლები: მიმდინარე
თბილისში კარტოზიას 10-ში მშენებარე კომპლექსის ტერიტორიაზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: მ2
წლები: 2015
დოლრა ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: დოლრა ენერჯი
წლები: მიმდინარე
ბაკურიანში კოხტას საბაგირო გზის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ახალი მიტარბი
წლები: 2015
სადმელი ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
დაფინანსების წყარო: ჰიდრო დიზაინი (სადმელი)
წლები: მიმდინარე