დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი #6 სეისმური საფრთხის შესახებ ანგარიშის მომზადება
დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება, GIZ-ის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
წლები: 2018
ქ. ბათუმში ბარბიუსის და გოგებაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ ტერიტორიაზე სეისმური კვლევის ჩატარება
დაფინანსების წყარო: შპს „ბათუმი რივიერა“
წლები: 2018
გეოფიზიკური კვლევითი სამუშაოები და სეისმური საშიშროების შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „დომუს დეველოპმენტი“
წლები: 2018
E60 ნატახტარი-რუსთავის მონაკვეთის (თბილისის შემოვლითი გზა) წინასწარ კვლევასა და დეტალური დიზაინის შემუშავებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში გეოლოგიური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
დაფინანსების წყარო: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ანას ინთერნეიშენალ ენტერპრაიზის“ ფილიალი საქართველოში
წლები: 2018
ქ.თბილისში ქეთევან წამებულის გამზირი #57 მიმდებარე ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ავლაბარი ჰოტელ რეზიდენსი“
წლები: 2018
თაბორის მთაზე მშენებარე გოლფ კლუბთან მიმდებარე საძირკვლის ქანების გეოფიზიკური გამოკვლევა სეისმური საშიშროების შეფასებისთვის
დაფინანსების წყარო: შპს „თაბორი რიზორდთსი“
წლები: 2018
გეოლოგიური ანგარიში და სეისმური საშიშროების შეფასება და ფაქტობრივი გეოფიზიკური ანგარიში
დაფინანსების წყარო: შპს „აიდომ კონსალთინგი“
წლები: 2018
ქ.თბილისში საბურთალოს რაიონში აკამდემ-ქალაქის მიმდებარედ სამშენებლო მოედანზე სეისმური პროფილირება და სეისმური საფრთხის შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „არქი რივერსაიდი“
წლები: 2018
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: გიორგი ჯანელიძე
წლები: 2019
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: რამაზ ჩანტლაძე
წლები: 2019