დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
სოფ. არახვეთთან არსებული ბუნებრივი ფერდობის სეისმური საშიშროების შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „აიდომ კონსალთინგი“
წლები: 2018
E60 ნატახტარი-რუსთავის მონაკვეთის (თბილისის შემოვლითი გზა) წინასწარ კვლევასა და დეტალური დიზაინის შემუშავებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში გეოლოგიური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
დაფინანსების წყარო: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ანას ინთერნეიშენალ ენტერპრაიზის“ ფილიალი საქართველოში
წლები: 2018
ქ.თბილისში ქეთევან წამებულის გამზირი #57 მიმდებარე ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
დაფინანსების წყარო: შპს „ავლაბარი ჰოტელ რეზიდენსი“
წლები: 2018
თაბორის მთაზე მშენებარე გოლფ კლუბთან მიმდებარე საძირკვლის ქანების გეოფიზიკური გამოკვლევა სეისმური საშიშროების შეფასებისთვის
დაფინანსების წყარო: შპს „თაბორი რიზორდთსი“
წლები: 2018
E60 ნატახტარი-რუსთავის მონაკვეთის (თბილისის შემოვლითი გზა) წინასწარ კვლევასა და დეტალური დიზაინის შემუშავებასთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის გეოლოგიური და სეისმური ანგარში.
დაფინანსების წყარო: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ჯიპიაი“ს ფილიალი საქართველოში
წლები: 2018 -2019
ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა N13-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით.
დაფინანსების წყარო: შპს. "დომუსი"
წლები: 2018
ქ. თბილისში, აკადემქალაქის მიმდებარედ სამშენებლო მოედნის ტერიტორიის სეისმური საშიშროების შეფასება, გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით.
დაფინანსების წყარო: შპს „თბილისი ჯგუფი“
წლები: 2018
მდ. ვარაზისხევის ხეობის ზედა ნაწილის ზოგადი გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდრავლიკური კვლევა
წლები: 2018
ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი #6 სეისმური საფრთხის შესახებ ანგარიშის მომზადება
დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება, GIZ-ის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
წლები: 2018
გეოფიზიკური კვლევითი სამუშაოები და სეისმური საშიშროების შეფასება
დაფინანსების წყარო: შპს „დომუს დეველოპმენტი“
წლები: 2018