დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: ქეთევან თოფურიძე
წლები: 2019
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა და საკადასტრო ნაკვეთის შედგენა
დაფინანსების წყარო: ელგუჯა კახობერაშვილი
წლები: 2019
მიწის ნაკვეთის დაკვალვის მომსახურება
დაფინანსების წყარო: ივანე სუხიშვილი
წლები: 2019