დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: ახალი მიტარბი
პროექტის დასახელება: ბაკურიანში კოხტას საბაგირო გზის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური და სეისმური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1