დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შპს." ბახვი ენერჯი"
პროექტის დასახელება: ბახვისწყლის ჰესის გვირაბის საპროექტო უბანზე ღრმა სესმური პროფილის აგება აფეთქებით
http://localhost/ies/?p=1