დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შპს." ბახვი ენერჯი"
პროექტის დასახელება: ბახვის წყალზე საპროექტო ჰესის გეოდეზიური, გეოტექნიკური, გეოლოგიურ-გეოფიზიკური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1