დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
პროექტის დასახელება: გაჭედილის, ბალდის და ოკაცეს კანინონების და ონიორეს, კინჩხის და აბაშის ჩანჩქერების მარშრუტების მარკირება
http://localhost/ies/?p=1