დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: გეოფიზიკური მიდგომა და განახლებადი ენერგიის რესურსების შეფასების მეთოდები გეოთერმული ენერგიის კვლევის პროცესში
http://localhost/ies/?p=1