დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი:
პროექტის დასახელება: გრუნტის ლოკალური აგებულების და საინჟინრო-გეოლოგიური თვისებების შესწავლა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით ონში მშენებარე ჰესების კასკადის საპროექტო უბანზე
http://localhost/ies/?p=1