დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი:
პროექტის დასახელება: გრუნტის ლოკალური აგებულებისა და საინჟინრო გეოლოგიური თვისებების კვლევა გეოფიზიკური საძიებო მეთოდებით აჭარისწყალზე მშენებარე ჰესების კასკადის საპროექტო უბანზე
http://localhost/ies/?p=1