დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შპს „დოლრა ენერჯი“
პროექტის დასახელება: დოლრა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისათვის საჭირო საინჟინრო (სეისმური და გეოფიზიკური კვლევა) მომსახურება
http://localhost/ies/?p=1