დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: თბილისისა და საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის საინჟინრო–სეისმოლოგიური აგებულების კვლევა, გეოლოგიური და გეოფიზიკური პარამეტრების ურთიერთდამოკიდებულების გავლენა სეისმურ საშიშროებაზე
http://localhost/ies/?p=1