დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევა სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდების გამოყენებით – კომპლექსური მიდგომა
http://localhost/ies/?p=1