დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: კოლხეთის ეროვნული პარკის განვითარების ფონდი
პროექტის დასახელება: კოლხეთის ჰიდროლოგიური რეჟიმის მონიტორინგი
http://localhost/ies/?p=1