დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი:
პროექტის დასახელება: ლოკალური გეოლოგიისა და გრუნტის ლოკალური აგებულების შესწავლა სეისმური გარდატეხილი მეთოდით ხუდონის ჰეს-ის საპროექტო უბანზე
http://localhost/ies/?p=1