დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: "შტუკი კავკასია"-მდინარე ნენსკრა
პროექტის დასახელება: ნენსკრას კაშხლის და ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1