დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: ენერგო პრო
პროექტის დასახელება: სადმელი ჰესის სამშენებლო უბანზე გეოფიზიკური, გეოლოგიური და სეისმური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1