დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის დასახელება: სეისმური კოდას ექსპერიმენტალური გამოკვლევა ფართო დიაპაზონის მქონე მონაცემების საშუალებით
http://localhost/ies/?p=1