დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი:
პროექტის დასახელება: ფარავნის ჰესის ტერიტორიის გეოფიზიკური კვლევა
http://localhost/ies/?p=1