დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
გრანტის ნომერი: გამოყენებითი გეოფიზიკის, საინჟინრო სეისმოლოგიისა და შენობების სეისმური დაცვის ცენტრი
პროექტის დასახელება: 2002 წლის 25 აპრილის თბილისის მიწისძვრის შედეგად შენობების დაზიანების კვლევა
http://localhost/ies/?p=1